Neregruppen

Morgon – lämning fram till kl 9.00
På morgonen är ni välkomna in på avdelningen där vi tar emot och ni överlämnar barnet till en lärare och säger adjö. Klockan 9.00 vill vi att alla barn har kommit in på avdelningen och sagt ”hej då” till sin förälder.

Verksamhet på förmiddagen
På förmiddagen är Neregruppen till en början inomhus. Vi vill ge de yngsta barnen en tilltalande miljö med upplevelser för olika sinnen. I vårt samlingsrum där man först kommer in finns en soffa och böcker. Här finns även dockor och ett lekkök. I ”blå rummet” finns mycket plats för motoriska och sociala lekar. Här finns material för bygglek och rollek men även en rutschkana, musikinstrument och bollar. Vi lyssnar också gärna på musik här och dansar framför den stora spegeln på väggen. I målarrummet finns möjligheter att måla, rita, klippa, klistra och leka med lera.

IMG_8622

Hall- och toalettutrymmen är viktiga rum för små barn. Här ges möjlighet att träna på att ta hand om sig själv och sin miljö (på-/avklädning, gå på toaletten, tvätta händer, sopa, torka bord/fönster mm). Samtliga övningar tränar barnets grov- och finmotorik, dess språk, sociala förmåga, koordination och koncentration.

Vi tycker det är viktigt att skapa en lugn och tillåtande miljö för barnet, där det får utforska sin omgivning. Möblerna är i barnens storlek och materialen är placerade i barnens höjd för att de själva ska kunna nå och vara aktiva. Vi vill ge barnen tid att i lugn och ro, utan för många avbrott, försöka efter bästa förmåga. Att kunna själv stärker självkänslan och ökar självständigheten. En lärare finns alltid nära barnen och uppmuntrar och hjälper till när det behövs. Vi vill också ge barnen frihet och förtroende att välja sysselsättning själv så långt det är möjligt. Barnen känner sig då nöjda, harmoniska och stolta över det de gör.

Vid ca kl 9.30 samlas vi i mindre grupper för att äta frukt och därefter börjar vi gå ut. Under sommarhalvåret äter vi gärna frukt ute.

Hall och utelek
I hallen är barnen mycket duktiga på att själva ta på sig om de får göra det i sin egen takt. De uppmuntras att själva försöka och att också hjälpa varandra. En lärare finns till hands i hallen och hjälper till när det behövs.

I trädgården är det full aktivitet. Utevistelsen är mycket viktig för oss, dels för att det är skönt att vara ute i den friska luften, men också för att barnen leker mycket i grupp ute och att de får möjlighet till grovmotorisk träning. Ute finns stora möjligheter för oss lärare att observera barnen enskilt och i grupp.

Vi prioriterar en naturtrogen trädgård där barnen får stort utrymme för sin fantasi, rollek och upptäckarglädje. Vi är ute i all väder!

På måndagar  har vi ”utedag” då vi är ute hela förmiddagen tillsammans med Mellangruppen och Uppegruppen. Vi går ut ca kl 9.00 och är ute fram till lunch. På fredagar har vi en gemensam sångstund tillsammans med uppegruppen. Övriga förmiddagar är endast Neregruppen ute.

Lunch kl 11.15-12.00
Efter en kort samling med sång, ramsa, saga eller någon lek, äter vi lunch. Vår goda mat kommer från Svaneköket. En matsedel sätts upp i hallen. Måltiden är en lugn och trevlig stund på dagen och ett bra tillfälle för roliga samtal och att träna på ett trevligt bordsskick. Borden dukas med tallrik, glas och bestick i barnets storlek. Barnen har bestämda platser vid småbord med en lärare vid varje bord. Vi sitter och äter i matsalen respektive målarrummet.

Barnen uppmuntras och får möjlighet att prova så mycket som möjligt själva; ta upp mat, hälla, dela, äta med kniv och gaffel, hämta mer, torka upp och duka av. Efter avslutad måltid torkar varje barn av sin plats.

Vila ca kl 12.00-13.30
Efter maten är det skönt att vila. Barnen vilar i ”blå rummet” på vars en madrass och lyssnar på lugn musik. Egen kudde, filt, ev napp och ett kramdjur är bra att ta med till vilan för att bättre komma till ro. De barn som går hem tidigt hämtas efter lunchen ca kl 12.00, eller efter vilan mellan kl 13.30-14.25.

Mellanmål kl 14.30.15.00
På eftermiddagen slår vi alltid ihop våra lärarresurser och Uppe- Mellan  och Neregruppen äter mellanmål tillsammans. Mellanmålet görs i vårt eget kök . Så länge vädret tillåter äter vi mellanmål ute. Efter mellanmålet fortsätter utevistelsen tills det är dags att gå hem. Då Uppe – Mellan och Neregruppen är sammanslagna på eftermiddagen skapas nya möjligheter till lekar och samarbete mellan barngrupperna – ett bra sätt att träna på att visa varandra hänsyn och förståelse.

Hämtning
Vi förbereder varje barn en liten stund innan det är tid att gå hem. Vi vill att barnet i lugn och ro får avsluta sin aktivitet och att det inte sätter igång med något nytt precis innan det ska gå hem. När barnet hämtas vill vi att det säger ”hej då” till en av lärarna innan det går hem. Det är viktigt för barnet att ha det som rutin för att avsluta dagen. Dessutom vill vi kunna notera på vår lista att barnet blir hämtat.