Lilla gruppen

I en övergångsperiod när restriktionerna pga. pandemin blir färre får föräldrarna nu gå in i hallen men inte in på avdelningen.

Morgon – lämning fram till kl 9.00
På morgonen är ni välkomna in på avdelningen där vi tar emot och ni överlämnar barnet till en lärare och säger adjö. Klockan 9.00 vill vi att alla barn har kommit in på avdelningen och sagt ”hej då” till sin förälder.

Verksamhet på förmiddagen
På förmiddagen är Lilla gruppen till en början inomhus. Vi vill ge de yngsta barnen en tilltalande miljö med upplevelser för olika sinnen. I vårt stora rum finns en köks del där vi äter och det finns möjligheter att måla, rita, klippa, klistra och leka med lera. Den andra delen är en lek del där det finns pussel, spel, olika lekredskap, en soffa och böcker. Vi lyssnar också gärna på musik här, dansar och sjunger rörelsesånger. I ett av de mindre lekrummen finns dockor, ett lekkök och andra saker som inspirerar till rollek. I två andra rum finns material och plats för olika bygglekar.

Hall- och toalettutrymmen är viktiga rum för små barn. Här ges möjlighet att träna på att ta hand om sig själv och sin miljö (på-/avklädning, gå på toaletten, tvätta händer, sopa, torka bord/fönster mm). Samtliga övningar tränar barnets grov- och finmotorik, dess språk, sociala förmåga, koordination och koncentration.

Vi tycker det är viktigt att skapa en lugn och tillåtande miljö för barnet, där det får utforska sin omgivning. Möblerna är i barnens storlek och materialen är placerade i barnens höjd för att de själva ska kunna nå och vara aktiva. Vi vill ge barnen tid att i lugn och ro, utan för många avbrott, försöka efter bästa förmåga. Att kunna själv stärker självkänslan och ökar självständigheten. En lärare finns alltid nära barnen och uppmuntrar och hjälper till när det behövs. Vi vill också ge barnen frihet och förtroende att välja sysselsättning själv så långt det är möjligt. Barnen känner sig då nöjda, harmoniska och stolta över det de gör.

Vid ca kl 9.30 samlas vi för att äta frukt och därefter börjar vi gå ut. Under sommarhalvåret äter vi gärna frukt ute.

Hall och utelek
I hallen är barnen mycket duktiga på att själva ta på sig om de får göra det i sin egen takt. De uppmuntras att själva försöka och att också hjälpa varandra. En lärare finns till hands i hallen och hjälper till när det behövs.

I trädgården är det full aktivitet. Utevistelsen är mycket viktig för oss, dels för att det är skönt att vara ute i den friska luften, men också för att barnen leker mycket i grupp ute och att de får möjlighet till många olika aktiviteter som tränar grovmotoriken.

Vår utemiljö har både en fin trädgårdskänsla och många roliga lekredskap och slingrande gångar att cykla på. Barnen får stort utrymme för sin fantasi, rollek och upptäckarglädje. Vi är ute i all väder!

På måndagar  har vi ”utedag” då vi är ute hela förmiddagen tillsammans med de andra grupperna. Vi går då ut ca kl 9.00 och är ute fram till lunch. På fredagar har vi en gemensam sångstund innan vi går ut.

Lunch kl 11.15-12.00
Efter en kort samling med sång, ramsa, saga eller någon lek, äter vi lunch. Vår goda mat kommer från Järnåkraköket men vi hoppas att på sikt kunna laga lunchen på förskolan. Måltiden är en lugn och trevlig stund på dagen och ett bra tillfälle för roliga samtal och att träna på att äta själv med kniv och gaffel. Borden dukas med tallrik, glas och bestick i barnets storlek. Barnen har bestämda platser vid småbord med en lärare vid varje bord.

Barnen uppmuntras och får möjlighet att prova så mycket som möjligt själva; ta upp mat, hälla, dela, äta med kniv och gaffel, hämta mer, torka upp och duka av.

Vila ca kl 12.00-13.30
Efter maten är det skönt att vila. Barnen vilar i två av de mindre lekrummen på vars sin madrass och lyssnar på lugn musik. Egen kudde, filt, ev napp och ett kramdjur är bra att ta med till vilan för att bättre komma till ro. De barn som går hem tidigt hämtas efter lunchen ca kl 12.00, eller efter vilan mellan kl 13.30-14.25.

Mellanmål kl 14.30.15.00

Mellanmålet görs i vårt eget kök och så länge vädret tillåter äter vi mellanmål ute.

Under eftermiddagen när det blir färre barn slår vi sedan ihop våra lärarresurser och är alla tillsammans. Då grupperna är sammanslagna skapas nya möjligheter till lek och samarbete mellan barngrupperna – ett naturligt tillfälle att träna på att visa varandra hänsyn och förståelse.

Hämtning
Vi förbereder varje barn en liten stund innan det är tid att gå hem. Vi vill att barnet i lugn och ro får avsluta sin aktivitet och att det inte sätter igång med något nytt precis innan det ska gå hem. När barnet hämtas vill vi att det säger ”hej då” till en av lärarna innan det går hem. Det är viktigt för barnet att ha det som rutin för att avsluta dagen och vi behöver bocka av att barnet blir hämtat.