Personal och styrelse

Montessoriförskolan Färgsolen är en enskild förskola som drivs av en ekonomisk förening. Med i styrelsen sitter sedan starten 1995 Montessorilärarna Pia Carlson, ordförande, och Anna Nilsson.
Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten och driften av förskolan med bl a lokal, personal och ekonomin. I det dagliga arbetet ansvarar alla lärarna på Färgsolen för det pedagogiska arbetet med barnen och deras miljö. Rektor och pedagogisk ledare, med det övergripande ansvaret för utbildningen som helhet, är Anna Nilsson.

På Färgsolen arbetar Montessorilärare, förskollärare, och barnskötare. Vi har också en egen vikariepool bestående av studenter som vid sidan av studierna återkommande arbetar i verksamheten. Utbildning och erfarenhet är viktigt och vi verkar för en stark sammanhållning i arbetslaget där alla känner att vi arbetar tillsammans mot samma mål.