Uppegruppen

Verksamhet på förmiddagen
På förmiddagen har Uppegruppen ett långt arbetspass inomhus som börjar när barnen kommer och varar fram till ca 11.30 då vi börjar plocka undan. Vi vill att barnen i en lugn miljö, utan avbrott ska kunna välja fritt vem de vill arbeta med och vad de vill arbeta med. Barnen hinner med en hel del under en förmiddag då de är som mest aktiva och pigga. De flesta börjar med något som inte kräver så stor koncentration, för att sedan fortsätta med något mer krävande.

En viktig Montessoritanke är den om barnets ”arbetscykel”. Maria Montessori menade att barnet börjar sin dag med att leka med det som är enkelt och konkret, och som barnet känner till. Sen fortsätter barnet med något som är mer utmanande och som kräver större koncentration. Därefter behöver barnet en paus då det t ex äter frukt, eller tittar i en bok. Sedan är barnet redo för att koncentrera sig ännu mer än förut.

Efter en aktiv förmiddag är det skönt att pausa med lite frukt. Barnen äter frukt en gång på förmiddagen när de är sugna på det.

Vi tycker det är viktigt att varje barn har friheten att välja aktivitet själv. Barnen är då nöjda, harmoniska och känner stolthet över det de gör. Språk, matematik, skapande, rollek, duka, bygga, sinnestränande material – allt har samma värde för barnet och för oss. Det barnet själv har valt tycker det är roligt och meningsfullt!

På måndagar  har vi ”utedag” tillsammans med Mellan och  Neregruppen då vi är ute hela förmiddagen fram till lunch. Efter lunchen vilar vi en stund och lyssnar på en saga . På fredagar har vi en gemensam sångstund med neregruppen innan vi går upp och börjar jobba.

Samling ca kl 11.40 – 11.55
När barnen hjälpts åt att städa efter förmiddagens aktiviteter har vi samling. Vi sjunger, läser någon bra bok, pratar och bearbetar ämnen som barnen visat intresse eller har en skön avslappning före maten. Det är barnens intressen, önskemål och behov som styr mycket av samlingens innehåll.

Lunch kl 12.00 – ca 13.00
Vår goda mat kommer från Restaurang Svaneköket. Barnen har bestämda platser vid småbord med en lärare vid varje bord. Måltiden är en lugn och trevlig stund på dagen och ett bra tillfälle att prata med varandra och träna på ett trevligt bordsskick. Barnen klarar det mesta själv; ta upp mat, hälla, dela, hämta mer, torka upp och duka av. Efter avslutad måltid torkar varje barn av sin plats. Sen är det dags att gå ut!

Hall och utelek från ca kl 13.00
I hallen är barnen mycket duktiga på att själva ta på sig om de får göra det i sin egen takt. De uppmuntras att hjälpa varandra. En lärare finns till hands i hallen och hjälper till när det behövs. Det är viktigt att föräldern inför varje ny dag ser över barnets hylla så där finns vad barnet behöver med tanke på väder.

I trädgården är det full aktivitet. Utevistelsen är mycket viktig för oss, dels för att det är skönt att vara ute i den friska luften, men också för att barnen leker mycket i grupp ute och att de får     möjlighet till grovmotorisk träning. Ute finns stora möjligheter för oss lärare att observera barnen och hur de leker, utan att störa dem.

Vi prioriterar en naturtrogen trädgård där barnen får stort utrymme för sin fantasi, rollek och uppfinningsrikedom. Vi är ute i all väder! Under vinterhalvåret går vi in ca kl 14.00 och äter mellanmål inomhus.

Mellanmål kl 14.30-15.00
På eftermiddagen slår vi alltid ihop våra lärarresurser och Uppe- Mellan och Neregruppen äter mellanmål tillsammans. Mellanmålet görs i vårt eget kök. Så länge vädret tillåter äter vi mellanmål ute.

Efter mellanmålet fortsätter utevistelsen om vi är ute, tills det är dags att gå hem. Då grupperna sammanslagna och på eftermiddagen skapas nya möjligheter till lek och samarbete mellan barngrupperna – ett bra sätt att träna på att visa varandra hänsyn och förståelse. Är vi inne fördelas barnen på fler utrymmen beroende på intresse och aktivitet.

Hämtning
Vi förbereder varje barn en liten stund innan det är tid att gå hem. Vi vill att barnet i lugn och ro får avsluta sin aktivitet och att det inte sätter igång med något nytt precis innan det ska gå hem. När barnet hämtas vill vi att det säger ”hej då” till en av lärarna innan det går hem. Det är viktigt för barnet att ha det som rutin för att avsluta dagen. Dessutom vill vi kunna notera på vår lista att barnet blir hämtat.