Stora grupperna

I en övergångsperiod när restriktionerna pga. pandemin blir färre får föräldrarna nu gå in i hallen men inte in på avdelningen.

Verksamhet på förmiddagen
På förmiddagen har de Stora grupperna ett långt arbetspass inomhus som börjar när barnen kommer och varar fram till ca 11.30 då vi börjar plocka undan. Vi vill att barnen i en lugn miljö, utan avbrott ska kunna välja fritt vem de vill arbeta med och vad de vill arbeta med. Barnen hinner med en hel del under en förmiddag då de är som mest aktiva och pigga. De flesta börjar med något som inte kräver så stor koncentration, för att sedan fortsätta med något mer krävande.

En viktig Montessoritanke är den om barnets ”arbetscykel”. Maria Montessori menade att barnet börjar sin dag med att leka med det som är enkelt och konkret, och som barnet känner till. Sen fortsätter barnet med något som är mer utmanande och som kräver större koncentration. Därefter behöver barnet en paus då det t ex äter frukt, eller tittar i en bok. Sedan är barnet redo för att koncentrera sig ännu mer än förut.

Under en aktiv förmiddag är det skönt att pausa med lite frukt. Barnen väljer själva när de vill äta frukt under förmiddagen.

Vi tycker det är viktigt att varje barn har friheten att välja aktivitet själv. Barnen är då nöjda, harmoniska och känner stolthet över det de gör. Språk, matematik, skapande, rollek, bygga, sinnestränande material – allt har samma värde för barnet och för oss. Det barnet själv har valt tycker det är roligt och meningsfullt!

På måndagar  har vi ”utedag” tillsammans med de andra grupperna då vi är ute hela förmiddagen fram till lunch. Efter lunchen vilar vi en stund och lyssnar på en saga . På fredagar har vi en gemensam sångstund innan de Stora grupperna börjar jobba inne eller går ut.

Samling ca kl 11.40 – 11.55
När barnen hjälpts åt att städa efter förmiddagens aktiviteter har vi samling. Vi sjunger, läser någon bra bok, pratar och bearbetar ämnen som barnen visat intresse eller har en skön avslappning före maten. Det är barnens intressen, önskemål och behov som styr mycket av samlingens innehåll.

Lunch kl 12.00 – ca 13.00
Vår goda mat kommer från Restaurang Järnåkraköket. Barnen har bestämda platser vid småbord med en lärare vid varje bord. Måltiden är en lugn och trevlig stund på dagen och ett bra tillfälle att prata med varandra och träna på ett trevligt bordsskick. Barnen klarar det mesta själva; ta upp mat, hälla, dela, hämta mer, torka upp och duka av. Sen är det dags att gå ut!

Hall och utelek från ca kl 13.00
I hallen är barnen mycket duktiga på att själva ta på sig om de får göra det i sin egen takt. De uppmuntras att hjälpa varandra. En lärare finns till hands i hallen och hjälper till när det behövs. Det är viktigt att föräldern inför varje ny dag ser över barnets hylla så där finns vad barnet behöver med tanke på vädret.

I trädgården är det full aktivitet. Utevistelsen är mycket viktig för oss, dels för att det är skönt att vara ute i den friska luften, men också för att barnen leker mycket i grupp ute och att de får möjlighet till olika aktiviteter som ger mycket grovmotorisk träning.

Vår utemiljö har både fin trädgårdskänsla och många roliga lekredskap och slingrande gångar att cykla på. Barnen får stort utrymme för sin fantasi, rollek och uppfinningsrikedom. Vi är ute i all väder!
Under vinterhalvåret går vi in ca kl 14.00 och äter mellanmål inomhus.

Mellanmål kl 14.30-15.00
Mellanmålet görs i vårt eget kök och så länge vädret tillåter äter vi mellanmål ute.

Under eftermiddagen när det blir färre barn slår vi sedan ihop våra lärarresurser och är alla tillsammans. Då grupperna är sammanslagna skapas nya möjligheter till lek och samarbete mellan barngrupperna – ett naturligt tillfälle att träna på att visa varandra hänsyn och förståelse.

Hämtning
Vi förbereder varje barn en liten stund innan det är tid att gå hem. Vi vill att barnet i lugn och ro får avsluta sin aktivitet och att det inte sätter igång med något nytt precis innan det ska gå hem. När barnet hämtas vill vi att det säger ”hej då” till en av lärarna innan det går hem. Det är viktigt för barnet att ha det som rutin för att avsluta dagen och vi behöver bocka av att barnet blir hämtat.