Om oss

Montessoriförskolan Färgsolen är en personaldriven förskola. I styrelsen sitter två Montessorilärare;  Anna Nilsson och Pia Carlson. Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten och den pedagogik som bedrivs. Styrelsen ansvarar även för intagning av nya barn, personal och ekonomi. I det dagliga arbetet ansvarar alla våra duktiga lärare på Färgsolen för det pedagogiska arbetet med barnen och deras miljö. Samtliga lärare har styrelsens fulla förtroende för detta. Tjänsten som rektor innehas av Anna Nilsson.

Färgsolen består av ”Neregruppen” med barn i åldern 1-2 år, ”Mellangruppen” med barn i åldern 2-3 år och ”Uppegruppen” med barn i åldern 3-6 år.

Då Färgsolen är en personaldriven förskola har föräldrarna ingen arbetsplikt. Tanken är att föräldrar framförallt ska vara föräldrar. Vi vill gärna att Ni föräldrar deltar i föräldramöten, trädgårdsdagar, besöksdag på avdelningen och diverse gemensamma fester & traditioner. I början av höstterminen samlas vi alla till en paj- och välkomstfest, då vi har ”knytkalas” i trädgården. På vårterminen har vi en grillkväll. Det är ett bra sätt att lära känna de andra familjerna. Självklart är vi mycket tacksamma för frivillig hjälp både inom- och utomhus. En ”fixarlista” sätts upp i hallen när vi behöver hjälp med något som t ex behöver lagas, sättas upp, sys, målas mm. Varje vår- och hösttermin har vi en gemensam trädgårdsdag för föräldrar, barn och lärare då vi gör fint i vår trädgård.