Om oss

Montessoriförskolan Färgsolen har i över 25 år framgångsrikt drivit förskoleverksamhet med barnet i centrum.

Vår undervisning vilar på

  • Montessoripedagogiken och dess tro på barns egen förmåga till utveckling,
  • Läroplan för förskolan, Lpfö 18, med en gemensam värdegrund, mål och riktlinjer för alla förskolor i Sverige samt
  • Skollagen, där förskolan har ett eget kapitel.

Montessoriförskolan Färgsolen erbjuder barnen en förberedd miljö med inbjudande pedagogiska aktiviteter, material och leksaker för att stimulera och utveckla barnets nyfikenhet, färdighet, språk och social kompetens. Vi strävar efter en stabil och trygg utbildning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet som lägger grunden för ett livslångt lärande.
I det systematiska kvalitetsarbetet arbetar vi för att följa upp, analysera och synliggöra barnets utveckling och lärande. Vi använder oss av en förskoleapp för digital pedagogisk dokumentation som även ger vårdnadshavare möjlighet att följa sitt barns utveckling.

Vi håller på att utöka verksamheten eftersom vi nu har större lokaler än vi hade tidigare. Det kommer från och med hösten 2022 att finnas tre grupper på förskolan. En liten grupp med 10-14 barn i åldern 1-3 år och två stora grupper med 18-20 barn, när de är fullt utbyggda, i åldern 3-6 år.

Föräldrarna är viktiga i vår strävan efter att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmet. Vi vill att föräldrarna deltar i utvecklingssamtal, föräldramöten, trädgårdsdagar, besöksdag på avdelningen och diverse gemensamma fester & traditioner. Det är ett bra sätt att få inblick i verksamheten och lära känna de andra barnen och deras familjer. Vi är mycket tacksamma för all frivillig hjälp som vi får, både inom- och utomhus. 

Under pandemin har vi p g a restriktionerna inte kunnat ha några gemensamma aktiviteter med föräldrarna men hoppas att det snart ska vara möjligt igen.