Personal

Färgsolen arbetar 8 lärare. Vi är Montessoriförskollärare, Montessorilärare eller barnskötare. Vi har också en vikariepool bestående av studenter som vid sidan av studierna återkommande arbetar i verksamheten.

Följande lärare arbetar på Färgsolen;


Pia Carlson,  Montessorilärare 0-6 år
Anna Nilsson, förskollärare & Montessorilärare 0-6 år
Mimmi Hagensgård, barnskötare

Emma Carlsson, barnskötare ( föräldraledig)

Linda Ihse, förskollärare & Montessorilärare 0-6 år

Charlotta Boberg, förskollärare & Montessorilärare 0-6 år

Berit Edlund, Montessorilärare 0-6 år
Dan Bourghardt, barnskötare

Styrelsen består av av Anna Nilsson, Pia Carlsson, Linda Ihse.
Tjänsten som förskolechef innehas av Anna Nilsson