Klagomålshantering

Vi arbetar ständigt med att förbättra oss och tar därför tacksamt emot både positiva och negativa synpunkter. Vi har en skriftlig rutin för hur vi tar emot och handlägger klagomål på vår utbildning enligt skollagen (2010:800) 4 kap §8 för att kunna identifiera och förebygga brister inom verksamheten.

Vänd dig i första hand till

  • lärare, pedagoger eller annan berörd personal på plats. Direkt om det går för den pågående verksamheten eller så bokar vi ett kort samtal snarast.
  • om missnöje kvarstår vänder du dig till Anna Nilsson i rollen som förskolans rektor

Är du fortfarande missnöjd gör du ett skriftligt klagomål till styrelsen och lägger det i ett kuvert märkt styrelsen och lägger det i vår brevlåda.
Alla klagomål utreds och följs upp!

Du är alltid välkommen att prata med oss direkt, ringa, skicka e-post eller brev.

Montessoriförskolan Färgsolen                    046-15 21 98
Stralsundsvägen 31                                   styrelsen@fargsolen.se
224 79 LUND